groupement

groupement
asmenų grupė statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ir maisto produktų sauga ir kokybė apibrėžtis Gamintojų arba perdirbėjų bet kokios teisinės formos ar sudėties grupė, kurios narius vienija bendra veikla, susijusi su tuo pačiu žemės ūkio ar maisto produktu. atitikmenys: angl. group of entities vok. Vereinigung pranc. groupement šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 3D-88 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 499 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 27-998); 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos; 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • groupement — [ grupmɑ̃ ] n. m. • 1801; de grouper 1 ♦ Action de réunir en groupe. ⇒ assemblage, rassemblement. Groupement d usines dans une zone industrielle. ⇒ concentration. « le groupement des enfants d après l âge se fait de lui même » (Alain). État de ce …   Encyclopédie Universelle

  • groupement — grupė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kelių atomų konfigūracija, kuri nepakitusi įjungiama į molekulę. atitikmenys: angl. group vok. Gruppe, f; Rest, m rus. группа, f pranc. groupe, m; groupement, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • groupement — grupė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Medžiagų, turinčių bendrų požymių, visuma. atitikmenys: angl. group vok. Gruppe, f; Rest, m rus. группа, f pranc. groupe, m; groupement, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • groupement — grupė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Panašių ypatybių elementų visuma. atitikmenys: angl. group vok. Gruppe, f; Rest, m rus. группа, f pranc. groupe, m; groupement, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • groupement — grupė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Periodinės sistemos elementai, turintys vienodą valentinių elektronų skaičių. atitikmenys: angl. group vok. Gruppe, f; Rest, m rus. группа, f pranc. groupe, m; groupement, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • groupement — grupavimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. bunching; grouping vok. Gruppierung, f rus. группирование, n; группировка, f pranc. groupage, m; groupement, m …   Fizikos terminų žodynas

  • groupement OH — hidroksilinė grupė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. hydroxyl group; OH group vok. Hydroxylgruppe, f; OH Gruppe, f rus. гидроксильная группа, f; группа ОН, f pranc. groupe hydroxyle, m; groupement OH, m …   Fizikos terminų žodynas

  • GROUPEMENT — n. m. Action de grouper …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 8eme edition (1935)

  • groupement — (grou pe man) s. m. Action de grouper, réunion d objets propres à se grouper …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Groupement de commandos mixtes aéroportés — Insigne du GCMA (fab. indochinoise) Période 17 avril 1951 – 1954 Pa …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”